witaj na naszej stronie   Click to listen highlighted text! witaj na naszej stronie Powered By GSpeech

error messagebox
00:00

Przeczytaj uważnie treść , później postaraj się odpowiedzieć na jak największa ilość pytań bezbłednie.  Quiz rozpoczynasz klikając na zielona strzałkę w prawym dolnym rogu .

Podaj swoje imie  

 

Bez względu na stan zachowania, zabytki ruchome dzielimy na elementy będące :

  1. dziełami sztuk plastycznych rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
  2. kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
  3. numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczęciami, odznakami, medalami i orderami,
  4. wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
  5. materiałami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. z późniejszymi zmianami – tj.: dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne [piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne], dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne).
  6. instrumentami muzycznymi,
  7. wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi,
  8. przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech